Privacy beleid

Privacy beleid

Chiropractie Oss

  • gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • informeert patiënten indien Chiropractie Oss bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

 

Kijk hier wat Chiropractie Oss voor u kan doen.